La patronal PIMECAVA s´adhereix al programa europeu WINE IN MODERATION (1/03/2011)

PIMECAVA -Associació Patronal de Pimes del Cava- s’ha adherit al programa Wine in Moderation. Es tracta d´una iniciativa europea que promou el consum responsable de vi i cava com una norma sociocultural amb l’objectiu de prevenir i reduir l’abús i els danys relacionats amb el consum d’alcohol.

Al mateix temps, el programa intenta preservar el lloc que el vi i el cava ocupen en el marc de l’economia i la cultura de la societat europea. La Presidenta de Pimecava, Mercè Rossell, i el Secretari General de FIVIN, Domingo Valiente, van signar aquest conveni de col·laboració per a la promoció del consum responsable.

A través d’aquest conveni, totes les empreses que integren l’associació, així com la mateixa entitat, es comprometen a la difusió del principal missatge comú de moderació i a complir el codi d’Autoregulació del Vi en Matèria de Publicitat i Comunicacions Comercials de la Federació Espanyola del Vi.

Wine in Moderation el gestiona a l´Estat FIVIN, que ha creat una sèrie d’activitats educatives denominades “L’Art de Viure” dirigit tant a consumidors com a la pròpia indústria vinícola, on la màxima és transmetre a la societat la importància de la moderació i propiciar el canvi cultural, ja que el vi ha estat i és una part integrant de la vida i la cultura europea apreciat per milions de persones al món.

A banda dels missatges de moderació, s’ha creat un Consell d´Informació del Vi, que vetllarà per les “bones pràctiques” a tota Europa i estimularà la investigació independent sobre els aspectes objecte del programa.

El Programa representa la contribució del sector del vi al Fòrum Alcohol i Societat de la Comissió Europea, com a part de l´Estratègia de la Unió Europea de suport als Estats membres. El Fòrum, on el sector del vi és un membre actiu, pretén coordinar la participació dels actors implicats per a poder compartir les activitats reeixides amb els socis de tota la UE.