Cava Oriol Rossell finalitza la primera fase d’implantació de la metodologia Lean en la seva gestió diària

9 d´abril de 2013
El celler de Sant Marçal aposta per la innovació i la millora contínua de la mà de l’aplicació de la metodologia japonesa “Lean Thinking” en els seus processos de treball

Durant els darrers mesos Cava Oriol Rossell, ha començat a treballar en la implantació de la metodologia Lean al seu celler. Aquest sistema de treball originari de Toyota al Japó, basat en la innovació i millora contínua i en la participació de totes les persones implicades en els diferents processos de treball de l’empresa, permet optimitzar tots els processos, reduint el temps dels mateixos, cercant l’excel•lència.

En aquesta primera fase s’ha intervingut en la gestió d’estocs, cosa que permetrà controlar i garantir els estocs ideals de components i productes acabats permetent cobrir les demandes dels clients amb el màxim rigor i eficiència possibles.