L’esporga i la poda en verd

17 de juny de 2013
La primavera és una de les èpoques on hi ha més feina a les vinyes i a més feina important. Addicionalment als tractaments preventius de cara a les possibles malalties de la vinya, principalment Mildiu i malura, a Oriol Rossell duem a terma la poda en verd, acció destinada a eliminar tots aquells rebrots que no són necessaris de cara a la formació del cep i l’esporgat, mitjançant el qual eliminem una gran part de les fulles que tapen els raïms, facilitant així que en cas de pluja i humitat, el cep estigui més ventilat, i els raïms tinguin una major exposició solar.