1. Condicions Generals
  • La formalització d’una reserva comporta l’aceptació de totes les condicions exposades.
  • Només es podrà sol·licitar la revisió d’aquestes condicions si es donessin circumstàncies excepcionals degudament justificades.
2. Cancel.lacions

Les penalitzacions per cancel.lacions són les següents:

  • Si la cancel.lació d’una visita no es fa 48 hores abans de la data de la visita, no es retornarà l’import total.
  • Si la cancel.lació d’una visita es fa 48 hores abans de la data de la visita, es retornarà el 50% de l’import total.