Daily Archives: 17th juny 2013


17 de juny de 2013 La primavera és una de les èpoques on hi ha més feina a les vinyes i a més feina important. Addicionalment als tractaments preventius de cara a les possibles malalties de la vinya, principalment Mildiu i malura, a Oriol Rossell duem a terma la poda […]

L’esporga i la poda en verd