VINS / ROCAPLANA

ROCAPLANA

Raïm provinent de la vinya el Manou, de sòl calcari i textura franc-argilosa. Pobre, amb presència de graves i plantada en un pendent pronunciat. Es practiquen tècniques per a regularitzar la coberta vegetal o l’aclarit del raïm. Collita manual en caixes de 20 kg de capacitat. Viticultura ecològica.